Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

16 năm Nâng tầm chất lượng cuộc sống

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Tập đoàn thịnh vượng, đa ngành với các sản phẩm và dịch vụ khác biệt, đẳng cấp, dẫn đầu, mang lại chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn. Nơi hội tụ nhân tài, được xã hội tôn vinh.

Sứ mệnh

Nâng tầm chất lượng cuộc sống bằng sản phẩm và dịch vụ vượt trội.

Giá trị cốt lõi

Thành tâm

Thành tâm

 • Chân thành, thiện chí và tôn trọng đồng nghiệp, đối tác, khách hàng.
 • Tâm huyết và trách nhiệm trong mọi hoạt động.
 • Tận tâm mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Khát khao chiến thắng

Khát khao chiến thắng

 • Luôn suy nghĩ tích cực, không ngừng tìm giải pháp để hoàn thành xuất sắc mục tiêu.
 • Luôn có hoài bão cháy bỏng, sẵn sàng đương đầu với thử thách để giành chiến thắng.
 • Bắt đầu công việc với cam kết thành công.
 • Quyết tâm là người giỏi nhất trong việc quan trọng nhất.
Thực thi hoàn hảo

Thực thi hoàn hảo

 • Xác định rõ, hiểu rõ mục tiêu và đeo bám mục tiêu.
 • Đoàn kết, quyết liệt, vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành xuất sắc mục tiêu.
 • Lập kế hoạch và thực thi kế hoạch hoàn hảo.
Cải tiến liên tục

Cải tiến liên tục

 • Luôn thách thức những thông lệ và luôn trăn trở với các giải pháp tối ưu hơn.
 • Luôn sẵn sàng đổi mới để tốt hơn.
 • Luôn tự hoàn thiện mỗi ngày theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả và hướng tới kết quả của ngày hôm nay luôn tốt hơn ngày hôm qua.
Tuân thủ

Tuân thủ

 • Luôn tuân thủ các quy định của luật pháp.
 • Luôn tuân thủ quy chế, quy định, quy trình của công ty.
 • Có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ uy tín, thương hiệu, hình ảnh, tài sản của Tập đoàn.
 • Luôn tuân thủ lãnh đạo (có phản biện), đề cao trách nhiệm cá nhân, không lẩn tránh, đùn đẩy trách nhiệm.