TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG NGUYỄN NGỌC BÍCH

Ông Nguyễn Ngọc Bích có nhiều năm kinh nghiệm giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Công ty CP FIT Cosmetics, Công ty CP Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm, Tập đoàn F.I.T.

Trên cương vị Tổng Giám đốc của Tập đoàn F.I.T, ông Nguyễn Ngọc Bích chịu trách nhiệm điều hành Ban Lãnh đạo và các hoạt động của Tập đoàn đúng theo định hướng, chiến lược mà Hội đồng quản trị đã đề ra.

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ THỊ MINH HOÀI

Bà Vũ Thị Minh Hoài tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kế toán và chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bà Vũ Thị Minh Hoài có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán tại các công ty: CTCP đầu tư Dũng Tâm, CTCP Tập đoàn FIT, …

Với vốn kiến thức và kinh nghiệm dày dặn được đúc kết trong nhiều năm công tác, bà Vũ Thị Minh Hoài hứa hẹn sẽ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của FIT Group.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

ÔNG NGUYỄN VĂN BẢN

Trước khi gia nhập Tập đoàn F.I.T, ông Nguyễn Văn Bản đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán, thẩm định giá và tư vấn đầu tư, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư, làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Bản từng nắm giữ các vị trí quản lý và điều hành doanh nghiệp lớn có nhiều Công ty con và các dự án đầu tư.

Với kiến thức chuyên môn sâu rộng và bề dày kinh nghiệm quản lý tại các công ty lớn, Ban Lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng ông Nguyễn Văn Bản sẽ đồng hành cùng HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể CBNV quyết tâm cao độ thực hiện hóa mục tiêu tới năm 2027, F.I.T sẽ trở thành Tập đoàn đa ngành có vốn hóa tỷ đô và doanh thu hàng trăm triệu USD với các sản phẩm và dịch vụ vượt trội, góp phần phục vụ, nâng cao sức khỏe đời sống cho cộng đồng.