Hội Đồng Quản Trị

Hội tụ nhân tài Định hướng tương lai

Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Văn Sang

Ông Nguyễn Văn Sang là thành viên sáng lập của F.I.T Group từ những ngày đầu. Trên cương vị Chủ tịch HĐQT F.I.T Group, ông Sang chịu trách nhiệm điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của HĐQT F.I.T Group. Đồng thời, ông Sang cũng đảm nhiệm việc xây dựng, định hướng chiến lược hoạt động và phát triển của F.I.T Group trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng.

Các chức vụ đang nắm giữ:

 • Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T.
 • Chủ tịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm VPC - Sài Gòn.
 • Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư JJK Holdings.
 • Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
 • Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.

Gia nhập Tập đoàn F.I.T từ năm 2007.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính - Quản trị kinh doanh.

Các chức vụ đang nắm giữ:

 • Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.
 • Thành viên HĐQT Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp.
 • Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây.
 • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang.

Gia nhập Tập đoàn F.I.T từ năm 2007.

Ông Vũ Anh Trọng

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ.

Các chức vụ đang nắm giữ:

 • Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Gia nhập Tập đoàn F.I.T từ năm 2022.

Ông Đinh Quốc Hùng

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế trường Đại Học KTQD.

Các chức vụ đang nắm giữ:

 • Thành viên độc lập HĐQT tại Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Gia nhập Tập đoàn F.I.T từ năm 2023.

Vũ Thị Minh Hoài

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán và Quản trị kinh doanh.

Các chức vụ đang nắm giữ:

 • Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.
 • Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư JJK Holdings.
 • Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm VPC - Sài Gòn.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T.
 • Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Gia nhập Tập đoàn F.I.T từ năm 2021.

Ông Nguyễn Ninh Dũng

Năm sinh: 2001

Các chức vụ đang nắm giữ:

 • Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Gia nhập Tập đoàn F.I.T từ năm: 2022

Bà Nguyễn Ngọc Mai

Năm sinh: 2003

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh.

Các chức vụ đang nắm giữ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Gia nhập Tập đoàn F.I.T từ năm 2024.