Chủ tịch HĐQT

Ông NGUYỄN VĂN SANG

Ông Nguyễn Văn Sang là thành viên sáng lập của F.I.T từ những ngày đầu. Trên cương vị Chủ tịch HĐQT F.I.T, ông Sang chịu trách nhiệm điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của HĐQT F.I.T. Đồng thời, ông Sang cũng đảm nhiệm việc xây dựng, định hướng chiến lược hoạt động và phát triển của F.I.T trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Ông Sang tốt nghiệp Đại học và lấy bằng Thạc sỹ Tài chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Trước khi tham gia thành lập F.I.T, ông Sang có nhiều năm kinh nghiệm về kinh doanh, bán hàng, quản trị, tài chính… tại Procter&Gamble Việt Nam (P&G Việt Nam), Shell Gas Haiphong Ltd…

Phó Chủ tịch HĐQT

Bà NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt là thành viên sáng lập F.I.T Group.

Bà Nguyệt đã có những đóng góp to lớn trong các giai đoạn hình thành và phát triển của F.I.T. Trước khi tham gia F.I.T, bà Nguyệt đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, thương mại, hành chính và nhân sự tại các Công ty Liên doanh và Đa quốc gia như Mekong Automobile Corporation, Shell Gas Haiphong Ltd…

Bà Nguyệt tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và lấy bằng MBA cũng tại đây.

Thành viên HĐQT

VŨ THỊ MINH HOÀI

Bà Vũ Thị Minh Hoài tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kế toán và chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bà Vũ Thị Minh Hoài có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán tại các công ty: CTCP đầu tư Dũng Tâm, CTCP Tập đoàn FIT, …

Với vốn kiến thức và kinh nghiệm dày dặn được đúc kết trong nhiều năm công tác, bà Vũ Thị Minh Hoài hứa hẹn sẽ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của FIT Group.

Thành viên HĐQT

Ông NGUYỄN NINH DŨNG

Với vai trò thành viên HĐQT của F.I.T, ông Dũng sẽ chịu trách nhiệm tham gia vào các quyết sách định hướng chiến lược phát triển của toàn hệ thống F.I.T.

Thành viên HĐQT

Ông PHẠM TUẤN SƠN

Trước khi gia nhập Tập đoàn F.I.T, ông Phạm Tuấn Sơn từng giữ các chức vụ quản lý cấp cao tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Babylons, Công ty cổ phần đầu tư Babylons, Công ty TNHH Babylons Land, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Điền Phú Quốc, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thái Sơn…

Với vốn kiến thức và kinh nghiệm dày dặn được đúc kết trong nhiều năm lãnh đạo, ông Phạm Tuấn Sơn hứa hẹn sẽ có nhiều đóng góp cho Tập đoàn.

Ông Phạm Tuấn Sơn tốt nghiệp Đại học tại Trường Đại học Giao thông Vận tải và Trường Đại học Quốc gia Singapore.

Thành viên HĐQT độc lập

Ông VŨ ANH TRỌNG

Ông Vũ Anh Trọng công tác tại Khoa quản trị kinh doanh, Trường Đại học kinh tế quốc dân.

Với vai trò thành viên HĐQT độc lập của F.I.T, ông Vũ Anh Trọng sẽ tham gia vào các quyết sách định hướng chiến lược phát triển của toàn hệ thống F.I.T.

Ông Vũ Anh Trọng tốt nghiệp Khoa Thương mại, trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Thành viên HĐQT độc lập

Ông ĐINH QUỐC HÙNG

Ông Đinh Quốc Hùng có nhiều năm giữ chức vụ quản lý cấp cao tại Công ty Cổ phần kinh doanh Vinaconex, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khi Việt Nam (PVC), Thương mại Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PVP), Công ty TNHH Enco Việt Nam, Công ty cổ phần HHM Việt Nam.

Với vai trò thành viên HĐQT độc lập của F.I.T, ông Đinh Quốc Hùng sẽ tham gia vào các quyết sách định hướng chiến lược phát triển của toàn hệ thống F.I.T.