Giới thiệu

Về F.I.T Group

F.I.T Group được thành lập vào ngày 08/03/2007.

Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, F.I.T Group được xem là hình mẫu của một Tập đoàn kinh tế Việt Nam đa ngành, thịnh vượng với năng lực sản xuất và kinh doanh vượt trội, theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp sôi nổi trong các hoạt động vì cộng đồng.

DẤU ẤN F.I.T GROUP

  1. 7389+ Tỷ đồng tổng tài sản
  2. 5866+ Tỷ đồng vốn chủ sở hữu
  3. 3399+ Tỷ đồng vốn điều lệ
  4. 3000+ Nhân sự chính thức
  5. 18Công ty thành viên

Ban lãnh đạo

Đội ngũ Ban lãnh đạo với chuyên môn kinh nghiệm cao là nền tảng cho sự phát triển, mang lại sự vững mạnh về tài chính, lòng tin cho nhà đầu tư và hiệu quả cho hoạt động doanh nghiệp.

CÔNG TY THÀNH VIÊN

Với hệ thống CTTV hoạt động sôi nổi trong các ngành hàng thiết yếu: Dược phẩm, FMCG, Nông nghiệp, Bất động sản, F.I.T Group tự hào mang đến những sản phẩm chất lượng nhất cho người tiêu dùng.

Lịch sử hình thành và phát triển

2007
2012
2013
2015
2016
2017
2022
2007
2012
2013
2015
2016
2017
2022

2007

Ngày 08/03/2007: thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

2012

Năm 2012: Sau 5 năm thành lập, F.I.T Group tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 150 tỷ đồng.

Năm 2012: F.I.T Group đầu tư liên kết với CTCP Thương mại – Sản xuất và Dịch vụ Sao Nam (tiền thân của F.I.T Cosmetisc)

2013

Năm 2013: F.I.T Group sở hữu chi phối Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, bao gồm các công ty con là Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây, Công ty Cổ phần Hạt giống TSC và Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nông Tín.

Ngày 26/07/2013: F.I.T Group chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã cổ phiếu FIT và đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư, các cổ đông, đối tác và khách hàng.

2015

Năm 2015: F.I.T Group sở hữu thành công CTCP Dược phẩm Cửu Long – một trong những công ty dược phẩm hàng đầu Việt Nam.

Ngày 19/08/2015, sau 2 năm niêm yết trên Sàn Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu FIT chính thức niêm yết mới trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) nhằm gia tăng uy tín và hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường vốn, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

2016

Năm 2016: F.I.T Group sở hữu thành công CTCP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda)

2017

Tháng 1/2017: F.I.T Group chính thức sở hữu thành công CTCP Dược phẩm Euvipharm.

Ngày 08/03/2017: F.I.T Group thành lập CTCP Thuốc ung thư Benovas – một công ty con trực thuộc Dược Cửu Long.

2022

Năm 2022: F.I.T Group tăng vốn điều lệ từ 2.627.302.470.000 đồng lên 3.399.330.340.000 đồng thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2022: F.I.T Group Tái cấu trúc, thay đổi chiến lược Tập đoàn, hướng đến phát triển bền vững.

2007

Ngày 08/03/2007: thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

2012

Năm 2012: Sau 5 năm thành lập, F.I.T Group tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 150 tỷ đồng.

Năm 2012: F.I.T Group đầu tư liên kết với CTCP Thương mại – Sản xuất và Dịch vụ Sao Nam (tiền thân của F.I.T Cosmetisc)

2013

Năm 2013: F.I.T Group sở hữu chi phối Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, bao gồm các công ty con là Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây, Công ty Cổ phần Hạt giống TSC và Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nông Tín.

Ngày 26/07/2013: F.I.T Group chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã cổ phiếu FIT và đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư, các cổ đông, đối tác và khách hàng.

2015

Năm 2015: F.I.T Group sở hữu thành công CTCP Dược phẩm Cửu Long – một trong những công ty dược phẩm hàng đầu Việt Nam.

Ngày 19/08/2015, sau 2 năm niêm yết trên Sàn Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu FIT chính thức niêm yết mới trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) nhằm gia tăng uy tín và hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường vốn, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

2016

Năm 2016: F.I.T Group sở hữu thành công CTCP Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda)

2017

Tháng 1/2017: F.I.T Group chính thức sở hữu thành công CTCP Dược phẩm Euvipharm.

Ngày 08/03/2017: F.I.T Group thành lập CTCP Thuốc ung thư Benovas – một công ty con trực thuộc Dược Cửu Long.

2022

Năm 2022: F.I.T Group tăng vốn điều lệ từ 2.627.302.470.000 đồng lên 3.399.330.340.000 đồng thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2022: F.I.T Group Tái cấu trúc, thay đổi chiến lược Tập đoàn, hướng đến phát triển bền vững.

GIẢI THƯỞNG VÀ DANH HIỆU

Những giải thưởng và danh hiệu chúng tôi có được chính nhờ sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo và sự đóng góp của toàn thể công nhân viên, cùng hướng đến mục tiêu và trách nhiệm vì cộng đồng.