Ban Tổng Giám Đốc

Hội tụ nhân tài Định hướng tương lai

Ban Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Văn Bản

Năm sinh: 1978

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Các chức vụ đang nắm giữ:

  • Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.
  • Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây – Westfood.
  • Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang.
  • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hạt giống TSC.
  • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thiết bị y tế Benovas.

Gia nhập Tập đoàn F.I.T từ năm 2023.

Vũ Thị Minh Hoài

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán và Quản trị kinh doanh.

Các chức vụ đang nắm giữ:

  • Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.
  • Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư JJK Holdings.
  • Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm VPC - Sài Gòn.
  • Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T.
  • Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Gia nhập Tập đoàn F.I.T từ năm 2021.