Tập đoàn F.I.T trao quyết định bổ nhiệm cho các nhân sự quản lý

Tập đoàn F.I.T và sức mạnh tuổi 15
30 Tháng Tư, 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T vừa long trọng tổ chức Lễ bổ nhiệm cho các nhân sự quản lý theo sơ đồ tổ chức Tập đoàn mới ban hành 01/4/2022.

Tại Lễ bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng/Phó ban và các chức danh quản lý khác theo cơ cấu tổ chức mới của Tập đoàn.

Đại diện Ban Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Hoài – Tổng giám đốc và bà Vũ Thị Minh Hoài – Phó Tổng giám đốc thường trực trao hoa và quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ quản lý

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoài – Tổng Giám đốc Tập đoàn đã chúc mừng các nhân sự của Tập đoàn được bổ nhiệm trong đợt này, với tinh thần tuổi trẻ, nhiệt huyết nắm giữ cương vị mới, nhiệm vụ mới, các nhân sự được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Tập đoàn phát triển và đạt nhiều thành tựu mới.

Trước đó, ngày 1/4/2022, Chủ tịch Tập đoàn đã phê duyệt cơ cấu tổ chức mới. Theo cơ cấu mới được ban hành, Tập đoàn F.I.T sẽ bao gồm các Ban như: Kiểm toán nội bộ; Hành chính Nhân sự; Pháp chế; Kế toán; Truyền thông và Marketing; Kế hoạch kinh doanh và Quản lý công ty con; Chiến lược; Nguồn vốn và Đầu tư Tài chính và Văn phòng HĐQT.

Sơ đồ tổ chức CTCP Tập đoàn F.I.T ban hành ngày 01/04/2022

Việc thay đổi sơ đồ tổ chức phù hợp với quy mô hoạt động và phát triển của Tập đoàn trong tương lai.

Một số hình ảnh tại lễ bổ nhiệm: