Nông nghiệp

Sứ mệnh

Đưa nông sản Việt ra thế giới

Nông nghiệp

NÔNG NGHIỆP

Hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững, luôn đặt sự an toàn và lợi ích sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu, F.I.T Group đã xây dựng những vùng nguyên liệu sạch, đầu tư trang thiết bị hiện đại, cẩn trọng trong từng giai đoạn, từ lên công thức sản phẩm, quyết định nguồn nguyên liệu từ hạt giống đến thu hoạch, quản lý và giám sát chặt chẽ hoạt động chế biến, đến thiết kế kiểu dáng và bao bì sản phẩm nhằm tạo sự an toàn tối đa cho người sử dụng.

Các thương hiệu