FMCG
FMCG

FMCG

Với tầm nhìn phát triển bền vững cũng như nắm bắt được xu hướng của người tiêu dùng là chọn mua nhiều hơn các sản phẩm có yếu tố “xanh”, lựa chọn các phương thức tiêu dùng bền vững, F.I.T Group đã nhanh chóng đầu tư, chuyển dịch sản xuất, cung ứng hàng hóa theo tiêu chí xanh, sạch, minh bạch thông tin sản phẩm.

Các thương hiệu