Công ty cổ phần F.I.T Cosmetics

Công ty Cổ phần Today Cosmetics
11 Tháng Mười, 2017
Công ty Cổ phần F.I.T Consumer
13 Tháng Mười, 2017

Tiền thân là Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ Sao Nam, thành lập vào ngày 22/12/2009. Sau nhiều năm hoạt động, Công ty đã không ngừng phát triển lớn mạnh trở thành công ty hóa mỹ phẩm top đầu tại Việt Nam với vị trí vững chắc trên thị trường, chuyên cung cấp các nhãn hàng đa dạng trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân và chăm sóc nhà cửa chất lượng cao. Cho đến ngày nay đã chính thức đổi tên thành CÔNG TY CỔ PHẦN FIT COSMETICS với tầm nhìn sứ mệnh: Trở thành doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam có đủ năng lực quản trị để thích ứng với quá trình toàn cầu hóa.