Vikoda – Nguyên bản như ngọc trong đá: Diện mạo mới, tầm vóc mới
2 Tháng Mười Một, 2021
DCL lên tiếng về việc 2 cựu lãnh đạo bị khởi tố và bắt giam
9 Tháng Mười Một, 2021

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các bên quan tâm khác có cái nhìn toàn cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị F.I.T.

Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của F.I.T với các bên liên quan đảm bảo các mối quan hệ giữa F.I.T và các bên liên quan hiệu quả, bền vững, đa chiều.

Bản tin IR tháng 10 năm 2021