4 Tháng Hai, 2021

(Ông) Kiều Anh Kiệt – Người có liên quan của Thành viên HĐQT, đã hoàn tất việc bán hơn 5 triệu cổ phiếu FIT

(Ông) Kiều Anh Kiệt – Người có liên quan của Thành viên HĐQT, đã hoàn tất việc bán hơn 5 triệu cổ phiếu FIT, tương đương […]
26 Tháng Một, 2021

Tập đoàn F.I.T (FIT): Công ty Đầu tư KD tiếp tục đăng ký mua thêm 20 triệu cổ phiếu

(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư KD (KDI) tiếp tục đăng ký mua thêm 20 triệu cổ phiếu FIT của Công ty cổ phần Tập […]
15 Tháng Một, 2021

KDI đã hoàn tất việc mua 15 triệu cổ phiếu FIT

Công ty Cổ phần Đầu tư KD (KDI) đã hoàn tất việc mua 15 triệu cổ phiếu FIT, tương đương 5,89% và trở thành cổ đông […]