Westfood tham dự Hội chợ Seoul Food 2019 tại Hàn Quốc
4 Tháng Sáu, 2019
Vikoda tài trợ Hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII năm 2019
6 Tháng Sáu, 2019

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các bên quan tâm khác có cái nhìn toàn cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị F.I.T.

Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của F.I.T với các bên liên quan đảm bảo các mối quan hệ giữa F.I.T và các bên liên quan hiệu quả, bền vững, đa chiều.

Bản tin IR tháng 05/2019