I. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

1. Thành Tâm

 • Chân thành, thiện chí và tôn trọng đồng nghiệp, đối tác, khách hàng.
 • Tâm huyết và trách nhiệm trong mọi hoạt động.
 • Tận tâm mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

2. Khát khao chiến thắng

 • Luôn suy nghĩ tích cực, không ngừng tìm giải pháp để hoàn thành xuất sắc mục tiêu;
 • Luôn có hoài bão cháy bỏng, sẵn sàng đương đầu với thử thách để giành chiến thắng;
 • Bắt đầu công việc với cam kết thành công.
 • Quyết tâm là người giỏi nhất trong việc quan trọng nhất.

3. Thực thi hoàn hảo

 • Xác định rõ, hiểu rõ mục tiêu và đeo bám mục tiêu;
 • Đoàn kết, quyết liệt, vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành xuất sắc mục tiêu;
 • Lập kế hoạch và thực thi kế hoạch hoàn hảo;

4. Cải tiến liên tục

 • Luôn thách thức những thông lệ và luôn trăn trở với các giải pháp tối ưu hơn
 • Luôn sẵn sàng đổi mới để tốt hơn.
 • Luôn tự hoàn thiện mỗi ngày theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả và hướng tới kết quả của ngày hôm nay luôn tốt hơn ngày hôm qua.

5. Tuân thủ

 • Luôn tuân thủ các quy định của luật pháp
 • Luôn tuân thủ quy chế, quy định, quy trình của công ty
 • Có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ uy tín, thương hiệu, hình ảnh, tài sản của Tập đoàn
 • Luôn tuân thủ lãnh đạo (có phản biện), đề cao trách nhiệm cá nhân, không lẩn tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

II. VĂN HÓA CAM KẾT

Tập đoàn F.I.T hiểu rằng việc đưa ra và thực hiện các cam kết đối với bản thân, với tổ chức là yếu tố cốt lõi nhất của quá trình xây dựng các thói quen cơ bản cho sự thành công.

Tại Tập đoàn F.I.T, lời cam kết “Tôi, chúng tôi, cam kết nhận thức rõ và hoàn thành mục tiêu.” – được tất cả các thành viên hiểu, thấm nhuần và thực hiện mỗi khi nhận các nhiệm vụ công việc.

Đối với mỗi người F.I.T, trước tiên, đây là lời cam kết bản thân: với danh dự và trách nhiệm nghề nghiệp của mình, và sau đó là lời khẳng định với tập thể rằng: “Tôi hiểu rõ và có trách nhiệm cùng với tập thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Việc đưa ra cam kết khơi gợi tính tự chủ, lòng can đảm và sức mạnh để các thành viên Tập đoàn F.I.T nhận lấy nhiều trách nhiệm hơn trong công việc và từ đó, nhất quán thực hiện cam kết.

III. HỆ THỐNG OGSM

OGSM là thể chế giúp Tập đoàn F.I.T xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp, xuyên suốt từ các nhân viên, các bộ phận, các công ty con đến lãnh đạo, giúp công ty có sự phát triển thống nhất, bền vững trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

OGSM bao gồm: Objective – Mục tiêu chính; Goals – Đích nhắm; Strategies – Các chiến lược gồm các hành động cụ thể để đạt được các mục tiêu; Measurements – Các thước đo cho việc thực hiện chiến lược.

 

Ngày hội OGSM tại F.I.T.

Cơ chế hoạt động của OGSM tại Tập đoàn F.I.T:

 • Nhất quán đi theo tư tưởng cốt lõi “F.I.T là Tập đoàn đầu tư hiệu quả, gia tăng giá trị cho cổ đông thông qua chuỗi sản phẩm tư vấn đầu tư đa dạng, danh mục đầu tư chất lượng, nhân sự chuyên nghiệp”;
 • Đặt các mục tiêu trong từng năm hướng đến mục tiêu chính. Các mục tiêu này được đặt ra vượt qua các nguồn lực hiện tại.
 • Xây dựng các chiến lược và kế hoạch tập trung vào mục tiêu, cụ thể, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực và thời gian và nhất quán thực hiện.
 • Xây dựng các thước đo quản lý, giám sát, đánh giá và điều chỉnh kịp thời việc thực hiện các kế hoạch.

Tại Tập đoàn F.I.T, OGSM công ty, OGSM phòng ban và OGSM từng cá nhân được thiết lập tại thời điểm đầu năm. Mỗi năm, công ty tổ chức 02 “Ngày hội OGSM”. Ngày hội thứ nhất diễn ra vào đầu năm nhằm đánh giá và truyền thông các OGSM để các thành viên đều hiểu rõ mục tiêu, kế hoạch của tổ chức trong năm. Ngày hội thứ 02 diễn ra vào giữa năm nhằm đánh giá, rà soát việc thực hiện OGSM và từ đó có sự điều chỉnh kịp thời.