30 Tháng Chín, 2021

Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ

Vị trí:                          Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Địa điểm làm việc:    Hà Nội  […]
22 Tháng Sáu, 2021

Marketing Team Leader Công ty Westfood

Vị trí: Marketing Team Leader Địa điểm làm việc: Thành phố Cần Thơ – Thành phố Hồ Chí Minh Mã dự tuyển:             WFC – MKT   […]
9 Tháng Chín, 2020

Trưởng phòng R&D Công ty WestFood

Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây cần tuyển: Vị trí: Trưởng phòng R&D Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp […]
24 Tháng Bảy, 2020

Giám đốc kinh doanh bán hàng xuất khẩu Công ty WestFood

Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây cần tuyển: Vị trí:                      […]