17 Tháng Mười, 2018

Nhân viên pháp chế

Công Ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T cần tuyển: Vị trí                     :     Nhân viên Pháp chế Địa điểm làm việc:    Hà Nội Mã chức danh      :     […]
17 Tháng Mười, 2018

Kế toán trưởng Công ty FIT Consumer

Công ty Cổ phần FIT CONSUMER cần tuyển: Vị trí:                        Kế toán trưởng Công ty FIT Consumer Địa điểm làm việc:    HCM Mã dự tuyển:             […]