Workshop Quản trị thời gian hiệu quả “Vội thì sẽ mất cơ hội”

PANAGAL – 5 nguyên tắc vàng “Sợ gì thời tiết giao mùa đỏng đảnh” đánh bay bệnh cúm.
9 Tháng Tám, 2019
VIKODA chai thủy tinh đi tiên phong trong chống rác thải nhựa
19 Tháng Tám, 2019

Những nguyên tắc vàng về sử dụng thời gian trong công việc đã được diễn giả Phan Trung Phương chia sẻ cùng gần 50 cán bộ nhân viên chủ chốt của tập đoàn và các công ty thành viên tại Hà Nội. Đây là một trong những kỹ năng nền tảng để nâng cao hiệu suất công việc.

Chuỗi sự kiện đào tạo workshop Quản lý công việc hiệu quả được tổ chức bởi FIT Group dành riêng cho cán bộ nhân viên tập đoàn vừa được mở đầu bằng chủ đề Quản trị thời gian hiệu quả vào sáng thứ 7 vừa qua tại Hà Nội.

Gần 50 nhân viên cán bộ chủ chốt của FIT Group cùng các công ty thành viên tại Hà Nội đã tham dự workshop Quản trị thời gian cùng với Diễn giả Phan Trung Phương, một trong những nhà sáng lập của FIT Group. Những nguyên tắc thực tế trong quản trị thời gian để nâng cao hiệu suất công việc đã được đưa ra chia sẻ và thảo luận trong suốt gần 2 tiếng của Workshop. Đây là một trong những kỹ năng nền tảng để vận dụng các kỹ năng khác trong việc nâng cao năng suất công việc, tránh mất tập trung làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.

Đây là hoạt động đào tạo và chia sẻ được tổ chức hàng tháng dành riêng cho cán bộ và nhân viên tập đoàn. Hoạt động đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng của nhân viên luôn được Ban lãnh đạo FIT Group quan tâm và xác định đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của tập đoàn trong quá trình phát triển của FIT để, thực hiện đúng tư tưởng cốt lõi mà Tập đoàn đang hướng tới là F.I.T là tập đoàn đầu tư hiệu quả, gia tăng giá trị cho cổ đông thông qua chuỗi sản phẩm tư vấn đầu tư đa dạng, danh mục đầu tư chất lượng, nhân sự chuyên nghiệp.