FIT: Quý II/2020 lãi 40 tỷ đồng cao gấp gần 4 lần cùng kỳ

Giải Golf Vô địch Nghiệp dư Nam – Nữ Quốc gia 2020 do Vikoda tài trợ đã tìm ra nhà vô địch
22 Tháng Bảy, 2020
Vikoda – Tầm quan trọng của thực thi sau tái cấu trúc
4 Tháng Tám, 2020

Nhờ tiết kiệm chi phí và được hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán, FIT báo lãi quý II/2020 đạt 40 tỷ đồng tăng cao so với cùng kỳ.

 Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT – HoSE) đã công bố BCTC quý II/2020 với lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ chỉ đạt 241 tỷ đồng giảm 24% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 62,4 tỷ đồng giảm gần 10% so với quý 2/2019 nhờ giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh.

Trong kỳ FIT có 38 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 5 tỷ đồng so với cùng kỳ, chi phí tài chính ghi âm 4 tỷ đồng thay vì 19,2 tỷ đồng như cùng kỳ, chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng lần lượt giảm 25% và 10% nên kết quả FIT lãi sau thuế 38,6 tỷ đồng cao gấp 3,4 lần so với quý II/2019, LNST công ty mẹ đạt 30,6 tỷ đồng.

FIT: Quý 2 lãi 40 tỷ đồng cao gấp gần 4 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, FIT đạt gần 540 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 8% so với cùng kỳ, LNST đạt 40,3 tỷ đồng cao gấp 3,7 lần nửa đầu năm 2019 trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là hơn 28 tỷ đồng.

Năm 2020, F.I.T Group đặt mục tiêu tăng trưởng khá tham vọng với doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh là 1.383,5 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2019, tổng lợi nhuận trước thuế là 171,3 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2019, tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 136,2 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần dự kiến đạt 9,8%.

Nguồn: cafef.vn