Bản tin IR tháng 08 năm 2020
4 Tháng Chín, 2020
Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang được tiếp cận với các sản phẩm của Vikoda ngay từ ngày đầu nhập học
11 Tháng Chín, 2020

Kinh doanh có đạo đức và liêm chính đã trở thành một tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu, nhằm xây dựng niềm tin của nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và nhân viên.  Chính vì vậy, ngay từ khi thành lập đến nay FIT Group luôn đề cao tính liêm chính trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Liêm chính là 1 trong 7 nguyên tắc kinh doanh của FIT Group và được quy định và thể hiện rõ nét trong Cẩm nang văn hóa doanh nghiệp, các quy định, quy tắc ứng xử của Tập đoàn.

FIT Group lên án mọi hành vi tham nhũng, vụ lợi cá nhân sẽ được xử lý nghiêm khắc với những lãnh đạo, CBNV vi phạm nguyên tắc liêm chính trong mọi lĩnh vực, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Tại FIT Group, nếu lãnh đạo, CBNV vi phạm một trong 5 quy định về nguyên tắc liêm chính trong kinh doanh sẽ bị xử lý theo hình thức kỷ luật cao nhất của Công ty.

Các hình thức vi phạm nguyên tắc liêm chính trong kinh doanh của FIT Group

FIT Group yêu cầu mỗi cán bộ, nhân viên phải hiểu và vận dụng nguyên tắc liêm chính trong kinh doanh vì họ là một người đại diện cho uy tín, thương hiệu, hình ảnh và các giá trị cốt lõi của công ty. Để duy trì nguyên tắc này, FIT Group cùng các công ty thành viên thường xuyên triển khai các hoạt động truyền bá và cam kết rộng rãi để nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành của từng cán bộ, nhân viên như: treo banner, áp phích tại văn phòng, nhà máy; phổ biến online thông qua email, group chat…Bên cạnh đó, mỗi CBNV của Tập đoàn đều ký cam kết nguyên tắc kinh doanh, trong đó có nguyên tắc liêm chính, cũng như bổ sung nguyên tắc liêm chính trong hợp đồng lao động.

Một số hình ảnh triển khai về tính liêm chính tại các công ty con

FIT Group luôn hướng tới mục tiêu trở thành một Tập đoàn đầu tư hiệu quả, gia tăng giá trị cho cổ đông thông qua chuỗi sản phẩm tư vấn đầu tư đa dạng, danh mục đầu tư chất lượng và nhân sự chuyên nghiệp; nhưng không đánh đổi bằng sự liêm chính. Sự trung thực, chính trực và liêm chính cùng với hệ thống giá trị cốt lõi đã trở thành chìa khóa duy trì sự phát triển bền vững của FIT Group và uy tín của Tập đoàn đối với khách hàng, đối tác, cổ đông và cả cộng đồng. Đó chính là nền tảng giúp FIT Group ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, vượt qua mọi sóng gió và trở thành một trong những doanh nghiệp có nền tảng đạo đức kinh doanh vững mạnh, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn xã hội.