Các bạn trẻ FIT tặng quà và vui chơi cùng các em nhỏ tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật thôn Tràng An – Chương Mỹ – Hà Nội

F.I.T chung tay mang con chữ đến Trường Sa
25 Tháng Chín, 2017
Thể lệ
25 Tháng Chín, 2017