Dược Cửu Long khởi công xây dựng nhà máy vật tư y tế đạt chuẩn châu Âu
16 Tháng Ba, 2021
FIT Group dự kiến chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%
6 Tháng Tư, 2021

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các bên quan tâm khác có cái nhìn toàn cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị F.I.T.

Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của F.I.T với các bên liên quan đảm bảo các mối quan hệ giữa F.I.T và các bên liên quan hiệu quả, bền vững, đa chiều.

Bản tin IR tháng 3 năm 2021