FIT khám chữa bệnh cho 1000 bà con tại xã Bình Phú, Đồng Tháp
30 Tháng Mười, 2018
TSC lọt Top 20 Doanh nghiệp vốn hóa nhỏ có báo cáo quản trị công ty tốt nhất năm 2018
5 Tháng Mười Một, 2018

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các bên quan tâm khác có cái nhìn toàn cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị FIT.

Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của FIT với các bên liên quan đảm bảo các mối quan hệ giữa FIT và các bên liên quan hiệu quả, bền vững, đa chiều.

Bản tin IR tháng 10/2018