Bác sĩ Tôn Thất Toàn: Vikoda có tác dụng rất tốt cho sức khỏe
30 Tháng Mười, 2020
FIT Group hướng về đồng bào miền Trung
6 Tháng Mười Một, 2020

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các bên quan tâm khác có cái nhìn toàn cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị F.I.T.

Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của F.I.T với các bên liên quan đảm bảo các mối quan hệ giữa F.I.T và các bên liên quan hiệu quả, bền vững, đa chiều.

Bản tin IR tháng 10 năm 2020