Vikoda đồng hành cùng Ngày hội chăm sóc sức khỏe người cao tuổi quận 3 năm 2020
1 Tháng Bảy, 2020
Dược Cửu Long: Chặng đường mới sau tái cơ cấu
6 Tháng Bảy, 2020

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các bên quan tâm khác có cái nhìn toàn cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị F.I.T.

Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của F.I.T với các bên liên quan đảm bảo các mối quan hệ giữa F.I.T và các bên liên quan hiệu quả, bền vững, đa chiều.

Bản tin IR tháng 06 năm 2020