FIT Cosmetic đẩy mạnh sản xuất phân phối bình ổn giá Dr. Clean
6 Tháng Hai, 2020
FIT đồng hành cùng dự án “Ngôi trường trên mây”, xây dựng trường học cho trẻ em nghèo tại Quảng Nam
10 Tháng Hai, 2020

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các bên quan tâm khác có cái nhìn toàn cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị F.I.T.

Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của F.I.T với các bên liên quan đảm bảo các mối quan hệ giữa F.I.T và các bên liên quan hiệu quả, bền vững, đa chiều.

Bản tin IR tháng 01 năm 2020