Hoạt động đầu tư

Dịch vụ Tư vấn Đầu tư
31 Tháng Bảy, 2014

Trong mọi quyết định đầu tư của mình, F.I.T luôn đi theo tôn chỉ là “Tập đoàn đầu tư hiệu quả, gia tăng giá trị cho cổ đông”. Hoạt động đầu tư của F.I.T bao gồm:

– Hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu: F.I.T sở hữu đội ngũ phân tích bám sát thị trường, theo dõi chặt chẽ các diễn biến, sàng lọc tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

– Hoạt động đầu tư vào công ty con/công ty liên kết: Chiến lược đầu tư của F.I.T là đầu tư vào những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có quy mô lớn, thị trường lớn, tiềm năng phát triển cao; có thế mạnh đặc thù và có cơ hội bật mạnh sau tái cấu trúc.