TSC lọt Top 20 Doanh nghiệp vốn hóa nhỏ có báo cáo quản trị công ty tốt nhất năm 2018

Bản tin IR tháng 10/2018
2 Tháng Mười Một, 2018
Nước giặt sinh học Tero: Đa dạng hóa bao bì, kích thước sản phẩm
12 Tháng Mười Một, 2018

CTCP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ (mã TSC) đã được công bố lọt vào Top 20 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa nhỏ có báo cáo quản trị công ty tốt nhất năm 2018.

Doanh nghiệp có BCTN được xét chọn có nội dung Quản trị công ty tốt nhất được Ban tổ chức đánh giá dựa trên nguyên tắc quản trị công ty của OECD và được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu. Những doanh nghiệp tham gia bình chọn là những doanh nghiệp nằm trong bộ chỉ số chung VNX Allshare và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí: quyền & đối xử công bằng với các cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản; vai trò của các bên có quyền lợi liên quan; công bố thông tin và minh bạch; trách nhiệm của HĐQT và Ban Kiểm soát.

Với nguyên tắc đảm bảo sự minh bạch nhằm gia tăng quyền lợi tối đa cho các cổ đông được định hướng từ công ty mẹ, BCTN của TSC đã cung cấp cho các cổ đông và nhà đầu tư cái nhìn toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp khi thể hiện rõ nét vai trò của các thành viên HĐQT, Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm soát… trong hoạt động kinh doanh của công ty. Ngoài ra, các thông tin về các dự án, vốn sở hữu, tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2017 và định hướng phát triển cho năm 2018 đã được trình bày vô cùng chi tiết trong BCTN để đảm bảo sự minh bạch hóa thông tin và quyền lợi tối đa cho các cổ đông, tạo tiền đề phát triển bền vững cho TSC trong tương lai.

Ra đời từ năm 1976 đến nay, kể từ khi trở thành công ty con của Công ty cổ phần tập đoàn FIT, TSC đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ về vốn, chiến lược phát triển kinh doanh cũng như sự hỗ trợ trong các hoạt động quản trị và điều hành từ công ty mẹ. Bên cạnh mục tiêu xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững, các chiến lược phát triển của TSC luôn đặt quyền lợi của cổ đông lên hàng đầu, luôn đảm bảo sự minh bạch trong thông tin và hoạt động kinh doanh của công ty. Chính vì vậy, việc lọt vào top 20 Doanh nghiệp vốn hóa nhỏ có báo cáo quản trị công ty tốt nhất năm 2018 tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2018 đã thể hiện được cam kết này của TSC.