Bản tin IR tháng 2/2017


Ngày đăng tin: Thứ 2, 06/03/2017

Bản tin IR tháng 2/2017 cập nhật thông tin về Dược Cửu Long thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tại ĐHĐCĐ, đồng thời mang đến thông tin về sản phẩm mới ra mắt của FIT Consumer.

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các bên quan tâm khác có cái nhìn toàn cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị F.I.T.

Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của F.I.T với các bên liên quan đảm bảo các mối quan hệ giữa F.I.T và các bên liên quan hiệu quả, bền vững, đa chiều.

File đính kèm:

Các tin khác