FIT thông qua mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận hơn 24,36%


Ngày đăng tin: Thứ 6, 22/04/2016

Ngày 22/4/2016, tại khách sạn Sky, số 169 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Đầu tư F.I.T đã tổ chức thành công tốt đẹp.

Tại cuộc họp lần này, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kếtquả kinh doanh năm 2015 với doanh thu thuần hợp nhất 1.706,673 tỷ đồng, tăng gần 600% so với năm 2014; lợi nhuận hợp nhất sau thuế hợp nhất 305,715 tỷ đồng, tăng 109,35% so với năm trước; trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 85,61% lên mức 245,265 tỷ đồng. Với kết quả này, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu FIT (EPS) đạt 1.731 đồng.

Tại ngày 31/12/2015, tổng tài sản của F.I.T là hơn 4.400 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt hơn 2.078 tỷ đồng trên vốn điều lệ 1.792 tỷ đồng.

Năm 2016, F.I.T thông qua mục tiêu tăng trưởng 90,25% về doanh thu, 43,27% về lợi nhuận sau thuế hợp nhất và tăng 24,36% lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ. Với kế hoạch này, F.I.T dự kiến doanh thu kế hoạch 3.247 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 438 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 305 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Công ty thực hiện chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%; và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 10%.

Tại cuộc họp lần này, F.I.T thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%; cho phép kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị là ông Vũ Thành Lê.

Như vậy, 2016 là năm thứ 4 liên tiếp kể từ khi thực hiện niêm yết cổ phiếu, F.I.T ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao qua các năm. Với chủ trương ưu tiên nguồn lực đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành hàng cơ bản là: nông nghiệp, thực phẩm, nước uống, dược phẩm, hóa mỹ phẩm…F.I.T đã sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn, có tên tuổi và nền tảng kinh doanh tốt như: CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL), CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC), CTCP Chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây (Westfood), CTCP Hạt giống TSC, CTCP Thương mại dịch vụ và sản xuất Sao Nam…

File đính kèm:

Các tin khác