OGSM 6 tháng đầu năm 2019: FIT Group tập trung tối đa nguồn lực hoàn thành mục tiêu năm 2019

FIT tài trợ hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 1000 bà con tại Cà Mau
22 Tháng Bảy, 2019
Bản tin IR tháng 7 năm 2019
5 Tháng Tám, 2019

Cùng nhau rà soát và đánh giá lại việc thực hiện kế hoạch OGSM nửa đầu năm 2019 và tiếp tục nỗ lực hoàn thiện kế hoạch cho nửa cuối năm 2019. Đó là tinh thần của tập thể FIT Group trong suốt 4 tiếng sáng nay tại Lễ sơ kết OGSM 6 tháng đầu năm 2019 tại Hà Nội.

Sáng nay 31 tháng 7 năm 2019, FIT Group đã tổ chức Lễ sơ kết OGSM 6 tháng đầu năm 2019 tại hội trường Hà Nội. Lễ sợ kết OGSM là một nét đặc trưng riêng trong triết lý quản trị của FIT Group từ những ngày đầu thành lập. Sự kiện lần này được điều hành bởi Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, tổng giám đốc FIT Group.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Tổng giám đốc FIT Group điều hành chương trình nghị sự

Trong sự kiện sáng nay, các phòng ban đã rà soát lại kế hoạch 6 tháng đầu năm, đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong nửa đầu năm 2019. Các kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của các bộ phận cũng nhận được sự góp ý  từ Tổng Giám Đốc và các cán bộ nhân viên FIT Group. Tất cả cùng nhau hướng tới mục tiêu cốt lõi của tập đoàn ““F.I.T là tập đoàn đầu tư hiệu quả, gia tăng giá trị cho cổ đông thông qua chuỗi sản phẩm tư vấn đầu tư đa dạng, danh mục đầu tư chất lượng, nhân sự chuyên nghiệp”

Cán bộ nhân viên FIT Group tại hội nghị

Nửa cuối năm 2019, FIT Group vẫn tiếp tục tập trung vào chiến lược phát triển và hỗ trợ các công ty thành viên. Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tại các mảng kinh doanh, với nòng cốt là các ngành dược phẩm, hàng tiêu dùng và nông nghiệp; tiếp tục giữ vững và phát huy thế mạnh đầu tư; bên cạnh việc đẩy mạnh năng lực sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng và các dự án lớn tiềm năng để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các công ty thành viên.

Tập thể cán bộ nhân viên FIT GROUP cam kết tại hội nghị

Kết thúc buổi lễ, toàn thể lãnh đạo cán bộ nhân viên của tập đoàn đã cùng thực hiện văn hóa cam kết mục tiêu theo đúng triết lý quản trị của Ban lãnh đạo đã đề ra từ khi thành lập. Tất cả tập thể lãnh đạo và nhân viên tập đoàn quyết tâm tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành kế hoạch năm 2019.


OGSM là thể chế giúp F.I.T xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp, xuyên suốt từ các nhân viên, các bộ phận, các công ty con đến lãnh đạo, giúp công ty có sự phát triển thống nhất, bền vững trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

OGSM bao gồm: Objective – Mục tiêu chính; Goals – Các mục tiêu trong từng năm cụ thể, hướng đến mục tiêu chính; Strategies – Các chiến lược gồm các hành động cụ thể để đạt được các mục tiêu; Measurements – Các thước đo cho việc thực hiện chiến lược.

 

Cơ chế hoạt động của OGSM tại F.I.T:

  • Nhất quán đi theo tư tưởng cốt lõi “F.I.T là tập đoàn đầu tư hiệu quả, gia tăng giá trị cho cổ đông thông qua chuỗi sản phẩm tư vấn đầu tư đa dạng, danh mục đầu tư chất lượng, nhân sự chuyên nghiệp”;
  • Đặt các mục tiêu trong từng năm hướng đến mục tiêu chính. Các mục tiêu này được đặt ra vượt qua các nguồn lực hiện tại.
  • Xây dựng các chiến lược và kế hoạch tập trung vào mục tiêu, cụ thể, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực và thời gian và nhất quán thực hiện.
  • Xây dựng các thước đo quản lý, giám sát, đánh giá và điều chỉnh kịp thời việc thực hiện các kế hoạch.

Tại FIT Group, OGSM công ty, OGSM phòng ban và OGSM từng cá nhân được thiết lập tại thời điểm đầu năm. Mỗi năm, công ty tổ chức 02 “Ngày hội OGSM”. Ngày hội thứ nhất diễn ra vào đầu năm nhằm đánh giá và truyền thông các OGSM để các thành viên đều hiểu rõ mục tiêu, kế hoạch của tổ chức trong năm. Ngày hội thứ 02 diễn ra vào giữa năm nhằm đánh giá, rà soát việc thực hiện OGSM và từ đó có sự điều chỉnh kịp thời.