Tổng Giám đốc

Bà NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt là thành viên sáng lập, đồng thời đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc của F.I.T. Trên cương vị này, bà Nguyệt chịu trách nhiệm vận hành và quản lý hoạt động của toàn hệ thống F.I.T theo đúng những định hướng, chiến lược phát triển mà HĐQT đã đề ra.

Bà Nguyệt đã có những đóng góp to lớn trong các giai đoạn hình thành và phát triển của F.I.T. Trước khi tham gia F.I.T, bà Nguyệt đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, thương mại, hành chính và nhân sự tại các Công ty Liên doanh và Đa quốc gia như Mekong Automobile Corporation, Shell Gas Haiphong Ltd…

Bà Nguyệt tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và lấy bằng MBA cũng tại đây

Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính (CFO)

Ông LÊ XUÂN VŨ

Ông Lê Xuân Vũ tốt nghiệp Cử nhân kinh tế – Đại học kinh tế quốc dân, được cấp bằng Thạc sỹ kinh doanh chuyên ngành kế toán chuyên nghiệp của Đại học công nghệ Victoria tại Australia.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, trước khi gia nhập FIT, Ông Vũ đã có thời gian giữ các chức vụ quan trọng tại các công ty uy tín như: Vị trí Deputy Finance Director tại một số Công ty thành viên thuộc Carlsberg Breweries; Vị trí Finance Manager tại công ty Shell Gas (LPG) Việt Nam & Shell Gas Hải Phòng;Vị trí Finance Forecast Supervisor tại Công ty Ford Việt Nam.

Được giao trọng trách vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính tại Tập đoàn FIT, với kinh nghiệm trong kế toán quản trị, phân tích rủi ro, tài chính kế toán, thuế, Ông Vũ sẽ đóng vai trò lớn trong việc đưa ra các chiến lược tham mưu cho Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị công ty về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính như: xây dựng cấu trúc quản trị tối ưu, lên kế hoạch ngân sách ngắn hạn, dài hạn và quản trị rủi ro.