FIT: Sơ kết OGSM 6 tháng đầu năm 2018 – Kiện toàn quản trị Doanh nghiệp toàn Tập đoàn, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững

FIT: 850 suất cơm miễn phí ấm lòng bệnh nhân nghèo tại Viện K và Viện Bỏng Quốc gia
25 Tháng Bảy, 2018
Vì sức khỏe cộng đồng, FIT tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 1000 bà con tại Kon Tum
1 Tháng Tám, 2018

Ngày 26/07/2018 vừa qua, tiếp nối truyền thống hàng năm, lễ sơ kết OGSM 6 tháng đầu năm đã được tổ chức để BLĐ và toàn thể CBNV công ty cùng nhìn lại kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2018 và qua đó, điều chỉnh các kế hoạch phù hợp hơn cho nửa cuối năm 2018, đảm bảo việc thực thi hoàn hảo các chiến lược đặt ra của cả năm.

Lễ sơ kết 6 tháng đầu năm là một hoạt động thường niên mang bản sắc rất riêng của FIT, và đây được coi là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp lớn vào sự phát triển mạnh mẽ của FIT trong suốt một thập kỷ qua. Trong buổi Lễ sơ kết OGSM được tổ chức vào ngày 26/07/2018, kết quả hoạt động của từng phòng ban trong 06 tháng đầu năm đã được tổng kết lại một cách chi tiết, rõ ràng và từ đó có những điều chỉnh kịp thời đảm bảo việc thực hiện các kế hoạch trong 06 tháng cuối năm.

Năm 2018 tiếp tục được coi là một năm thử thách cho những nỗ lực của FIT. Trong năm nay, FIT cùng các công ty thành viên sẽ đưa việc kiện toàn toàn bộ hệ thống quản trị doanh nghiệp lên ưu tiên hàng đầu để từng bước đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của cả hệ thống. Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tại các mảng kinh doanh, với nòng cốt là các ngành dược phẩm, hàng tiêu dùng và nông nghiệp; tiếp tục giữ vững và phát huy thế mạnh đầu tư; bên cạnh việc đẩy mạnh năng lực sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng và các dự án lớn tiềm năng để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các công ty thành viên.

Có thể nói, việc tổ chức OGSM Roll out từ đầu năm để nhìn lại những kết quả đạt được của năm trước làm nền tảng cho việc đặt kế hoạch cho năm tiếp theo sát với thực tế hơn và tăng tính khả thi hơn, và việc tổ chức sơ kết OGSM giữa năm để tổng kết các kết quả đạt được nửa đầu năm rồi qua đó điều chỉnh kế hoạch nửa cuối năm cho phù hợp với tình hình của tập đoàn, việc tổ chức OGSM hai lần một năm này đã cho thấy tại FIT chiến lược luôn được đặt ra và thực hiện trong bối cảnh phù hợp với thực tế.

Kết thúc buổi Lễ sơ kết, Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV FIT đã thực hiện nghi thức cam kết “Tôi, chúng tôi cam kết nhận thức rõ và hoàn thành mục tiêu” để thể hiện quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng với toàn thể nhân viên FIT vì sự phát triển chung của công ty, cùng tạo nên những mốc son tiếp theo trong tương lai.