Bổ nhiệm Tân trưởng phòng tài chính công ty FIT Consumer
5 Tháng Tám, 2016
Nước Khoáng Vikoda Tham Gia Tài Trợ Nước Cho Cuộc Thi Hoa Hậu Bản Sắc Việt Toàn Cầu 2016
11 Tháng Tám, 2016

Theo BCTC Hợp nhất quý II năm 2016 của CTCP Đầu tư F.I.T (mã FIT – sàn HSX), doanh thu quý II/2016 của công ty đạt 741,6 tỉ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. Trong khi đó, LNST đạt 46,34 tỷ đồng, giảm 60% so với quý II/2015.

Nguyên nhân của việc giảm LNST so với năm 2015 là do trong quý này, công ty FIT tập trung vào các khoản đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận bền vững trong dài hạn và khiến cho LNST của quý này không có những khoản đột biến như cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, các công ty con trong tập đoàn đang trong quá trình đẩy mạnh các chiến dịch marketing cho các sản phẩm mới nên chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng so với cùng kỳ năm trước. Việc tăng chi phí này đã làm ảnh hưởng đến LNST quý II/2016 trên báo cáo hợp nhất và làm cho LNST thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù LNST giảm nhưng doanh thu của toàn tập đoàn trong quý II/2016 lại tăng đáng kể so với năm 2015. Và tính lũy kế 6 tháng năm 2016, doanh thu hợp nhất của  FIT đã đạt được 1.305,64 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ còn LNST đạt 94,44 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Hướng tới các hoạt động đầu tư dài hạn để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của toàn tập đoàn, Ban lãnh đạo của FIT vẫn đang tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các hoạt động của FIT để đạt được các mục tiêu của năm 2016 và nhằm để đảm bảo cho quyền lợi cho các cổ đông của công ty.