F.I.T trao 1200 phần quà tới đồng bào vùng lũ huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
28 Tháng Mười, 2016
Bản tin IR tháng 10/2016
3 Tháng Mười Một, 2016

Quý 3/2016 chứng kiến một kỳ kinh doanh khả quan của CTCP Tập đoàn F.I.T (HOSE: FIT) với con số doanh thu và lãi ròng của đơn vị đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 3/2016, doanh thu của F.I.T tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt 541 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu tăng nhưng giá vốn hàng bán lại được giữ ở mức xấp xỉ cùng kỳ năm 2015 là 432 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp tăng từ 96 tỷ đồng lên 109 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng mạnh 53% lên hơn 72 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí hoạt động và thuế, cũng như hoạch toán lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát, F.I.T thu về hơn 41 tỷ đồng lãi ròng trong quý 3/2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu F.I.T đạt gần 1,847 tỷ đồng, tăng mạnh 62% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của đơn vị trong kỳ đạt 104 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch lãi ròng của công ty mẹ là 305 tỷ đồng thì F.I.T đã thực hiện 34% kế hoạch năm.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của F.I.T trong 9 tháng đầu năm ghi dương 106 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là âm 407 tỷ đồng.