Tin tức

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Vì sao kén người mua?

Có thể áp lực bán vẫn tiếp tục gia tăng trên nhóm cổ phiếu lớn nhưng điều quan trọng là KLGD vẫn duy trì tích cực thì nhịp giảm này sẽ không quá đáng ngại. NĐT có thể quan tâm đến những cổ phiếu nhỏ có mức giá 1.x vì đây sẽ là nơi dòng tiền tìm đến.

Xem tiếp
West Food thưởng tết 2 tháng lương cho CBCNV

Đến nay, West Food đang sử dụng hơn 600 lao động, trong đó có ¾ là lao động nữ.

Xem tiếp