Người F.I.T Group

ANH TRẦN VĂN TRUNG – GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG MẢNG NƯỚC UỐNG CỦA FIT CONSUMER

Chuyên mục Người F.I.T Group kỳ này trân trọng giới thiệu đến anh chị và các bạn: Anh Trần VănTrung – Giám đốc Bán hàng mảng Nước khoáng của CTCP FIT Consumer – một công ty con trong nhóm ngành hàng tiêu dùng của F.I.T Group.

Xem tiếp