Sơ lược tập đoàn

Được thành lập ngày 08/03/2007, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính qua 10 năm phát triển, Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T) luôn tâm niệm đi theo Tư tưởng cốt lõi là Tập đoàn đầu tư hiệu quả, Gia tăng giá trị cho cổ đông thông qua chuỗi sản phẩm tư vấn đầu tư đa dạng, danh mục đầu tư chất lượng, nhân sự chuyên nghiệp.

Qua 10 năm, F.I.T liên tục tăng vốn thành công, vốn điều lệ của FIT hiện nay đạt hơn 2.547 tỷ đồng. 

Thông qua hoạt động đầu tư, hệ thống F.I.T ngày một mở rộng, bao gồm các công ty:

  • Ngành Dược phẩm: CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL)
  • Ngành Nông nghiệp: CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC); CTCP Nông dược TSC (TSP), CTCP Hạt giống TSC (TSC Seeds); CTCP Giống cây trồng Nông Tín; CTCP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu miền Tây (West Food)
  • Ngành FMCG: CTCP TM-SX-DV Sao Nam; CTCP Today Cosmetics
  • Ngành Thương mạiCTCP F.I.T Consumer; Công ty TNHH XNK và Thương mại F.I.T Việt Nam (F.I.T Trading)

Tổng số nhân sự trên toàn hệ thống F.I.T đạt gần 3.000 người.

Niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã cổ phiếu FIT từ ngày 26/07/2013, F.I.T luôn thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư, các cổ đông, đối tác và khách hàng. Tháng 10/2014, cổ phiếu FIT chính thức lọt vào rổ HNX 30.

Ngày 19/08/2015, sau 2 năm niêm yết trên Sàn Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu FIT chính thức niêm yết mới trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) nhằm gia tăng uy tín và hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường vốn, đặc biệt đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Các hội thảo về F.I.T và các công ty con luôn thu hút rất nhiều nhà đầu tư, báo chí, khách hàng...

Chiến lược của F.I.T trong những năm tiếp theo:

  • Duy trì hoạt động kinh doanh truyền thống là Tư vấn đầu tư đặc thù, cung cấp những sản phẩm tư vấn đầu tư đặc thù với các tiêu chí là sáng tạo và linh hoạt.
  • Đẩy mạnh M&A các công ty tiềm năng, có khả năng tăng trưởng cao thuộc các ngành hàng phát triển, các Công ty sở hữu tài sản lớn với mức giá thấp.
  • Xây dựng hệ thống quản trị chặt chẽ, thống nhất từ công ty mẹ xuyên suốt đến công ty thành viên để có sự nhất quán, tạo nên nguồn lực tổng hợp.
  • Phát triển ngành hàng chiến lược là nông nghiệp, dược phẩm và FMCG trở thành hạt nhân cho F.I.T, hướng đến có vị trí số 1 vững chắc trên thị trường Việt Nam và thâm nhập thị trường quốc tế.
  • Đầu tư tài chính ngắn hạn cổ phiếu, trái phiếu.