Dịch vụ Tư vấn Đầu tư

Với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, F.I.T cam kết cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tư vấn đầu tư đặc thù với các tiêu chí là sáng tạo và linh hoạt.

- Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

- Tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp

- Tư vấn định giá doanh nghiệp

- Tư vấn M&A

- Tư vấn các dịch vụ liên quan đến trái phiếu

- Tư vấn các sản phẩm tài chính

- Tư vấn khác