Tin hoạt động

[Trực tiếp] FIT lại lên kế hoạch tăng vốn "sốc"

Từ mức vốn gần 500 tỷ đồng hiện tại, FIT có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng và tiền thu được sẽ được sử dụng để góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết và Bổ sung vốn lưu động.

Xem tiếp
ĐHCĐ F.I.T thông qua phương án tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng

Tại tòa nhà 17T1 Hapulico, CTCP Đầu tư F.I.T (mã FIT) sáng hôm nay (28/2) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2015

Xem tiếp
West Food thưởng tết 2 tháng lương cho CBCNV

Đến nay, West Food đang sử dụng hơn 600 lao động, trong đó có ¾ là lao động nữ.

Xem tiếp