OGSM 6 tháng đầu năm 2019: FIT Group tập trung tối đa nguồn lực hoàn thành mục tiêu năm 2019
31 Tháng Bảy, 2019
Doanh nghiệp hưởng ứng chống rác thải nhựa
5 Tháng Tám, 2019

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các bên quan tâm khác có cái nhìn toàn cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị F.I.T.

Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của F.I.T với các bên liên quan đảm bảo các mối quan hệ giữa F.I.T và các bên liên quan hiệu quả, bền vững, đa chiều.

Bản tin IR tháng 7.2019