Westfood bàn giao Mái ấm thứ 3 cho công nhân của công ty
6 Tháng Một, 2020
Toàn FIT đóng góp hỗ trợ con của nhân viên bị tim bẩm sinh
10 Tháng Một, 2020

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các bên quan tâm khác có cái nhìn toàn cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị F.I.T.

Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của F.I.T với các bên liên quan đảm bảo các mối quan hệ giữa F.I.T và các bên liên quan hiệu quả, bền vững, đa chiều.

Bản tin IR tháng 12 năm 2019