Nước khoáng nổi tiếng của Việt Nam hỗ trợ tiêu hoá
3 Tháng Mười Hai, 2018
DCL: Panalgan tài trợ Hội nghị Dược phẩm tại Đắk Lắk
4 Tháng Mười Hai, 2018

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các bên quan tâm khác có cái nhìn toàn cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị FIT.

Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của FIT với các bên liên quan đảm bảo các mối quan hệ giữa FIT và các bên liên quan hiệu quả, bền vững, đa chiều.

Bản tin IR tháng 11/2018.