FIT chia sẻ ấm áp với người nghèo trước thềm năm mới Kỷ Hợi
29 Tháng Một, 2019
Yến sào kết hợp cùng nước khoáng thiên nhiên Vikoda giúp gia tăng sức khỏe cho người sử dụng
13 Tháng Hai, 2019

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các bên quan tâm khác có cái nhìn toàn cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá trị FIT.

Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của FIT với các bên liên quan đảm bảo các mối quan hệ giữa FIT và các bên liên quan hiệu quả, bền vững, đa chiều.

Bản tin IR tháng 01/2019